Wildlife rescue

Djur är också personligheter!! Tänk alltid på det...

Exempel på verksamhet:

Huggormsflytt, alla svenska grod- och kräldjur är dag fridlysta. Att slå ihjäl en huggorm är dessutom ett brott mot ekobalansen. Bättre att låta oss flytta ormen till en säkrare plats.

Hittar du ormar eller spindlar du inte känner igen från den svenska floran
vi kan flytta och förvara dem.

Hittar du djur som med säkerhett är övergivna av sina föräldrar.
Tänk på att djur kan lämna sina ungar längre stunder, föräldrarna kan därför vara i närheten. Har föräldrarna inte varit där under 12 timmar eller bevisligen är döda kan du kontakta oss.

Hittar du ungar av tex hare eller rådjur, låt dem ligga! Har du ändå tagit i dem se till att de inte lämnar platsen de från börja låg. Mammorna är mer känsliga mot sin unges placering än doften, därför kan en mamma överge sin unge om den ligger en meter från där hon lämnat ungen.

Dennis är utbildad viltrehabiliterare och tillsammans har vi mångårig efarenhet av hantering av alla sorters djur, inklusive potenta giftormar.

Viltspårning, efter viltolyckor och skadeskjutningar.
Jonas viltspårar - med treåriga labradortiken Elsa.
Dennis viltspårar - med sexåriga Amerikanska bulldogen Freke

För kontakt:
Jonas 0709 - 525 876 Bor utanför TIBRO / jobbar i SKÖVDE
Dennis 073 -80 58 741 Bor utanför TÖREBODA / är ofta i KARLSBORG

Katastrofhjälp fåglar och vilt, Riksförbund. www.kfv-riks.se